Πιστοποιήσεις


Τα προϊόντα μας είναι αποδεδειγμένης υψηλής ακρίβειας, ελεγμένα και πιστοποιημένα από τους αρμόδιους Αμερικανικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς (FDA & CE).

Πιστοποίηση CE       Πιστοποίηση FDA

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από το TUV κατά ISO 13845:2012 και ISO 9001:2008 καθώς και για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.


ISO 13485 Πιστοποίηση ISO 9001 Πιστοποίηση

Τεχνολογία

Ταχύς Ανοσολογική εξέταση χρωματογραφικού προσδιορισμού, ποιοτικής ή ποσοτικής ανίχνευσης σε ένα βήμα, με τη χρήση διαγνωστικών συσκευών μιας χρήσης που εμπεριέχουν ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα νέας γενιάς.

Είναι τεχνολογίας με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η διαδικασία είναι έγκυρη.

Υψηλής αποδεδειγμένης ακρίβεια και αξιοπιστίας - Περισσότερο από 98% σε συσχέτιση με τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Έκαστη διαγνωστική συσκευή με τη χρήση απαιτούμενου δείγματος παράγει ένα οπτικό αποτέλεσμα σε λίγα μόλις λεπτά.Πιστοποίηση CE Πιστοποίηση FDA ISO 13485 Πιστοποίηση ISO 9001 Πιστοποίηση